ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิก www.HinduMeeting.com ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี
 

 
งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)


           
  งานพิธีนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีพิธีเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโบสถ์ อันถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่างานพิธีนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้น แล้วอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินพิธีบูชาไปตลอดทั้ง ๙ วัน

             โดยกำหนดพิธีบูชาในงานพิธีนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น ในแต่ละวันก็จะมีพิธีบูชา ดังนี้

วันที่ ๑ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ
วันที่ บูชาองค์พระแม่ปางบูชาพระศิวะ (ศิวลึงค์)
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี


       
      โดยในส่วนของพิธีบูชาแต่ละวันนั้น ทางวัดได้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก เริ่มพิธีในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ช่วงที่สอง เริ่มพิธีในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ (โฮมัม) และพิธีในช่วงที่สาม เริ่มในพิธีเวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นพิธีบูชาใหญ่ นอกนั้นในแต่ละวัน ก็อาจมีพิธีพิเศษที่เพิ่มเติมจากกำหนดพิธีหลักๆ เช่น ในพิธีวันแรก ช่วงค่ำ มีการประกอบพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นยังเสาธงที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์ หรือในวันที่ ๗ ช่วงเช้า มีการประกอบพิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่ (ในภาคพระแม่มีนากษี) กับองค์พระศิวะ เป็นต้น

 

ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๕  << คลิ๊กเลย

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
คลิปวีดีทัศน์วันวิชัยทัสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

            สำหรับพิธีการสำคัญในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จัดงานแห่ประเพณีนั้น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธีการอันสำคัญพิธีแรกในเย็นวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี โดยขบวนแห่จะเริ่มต้นที่ถนนสีลม แล้วมุ่งหน้าตรงไปทางแยกนาราลม (แยกนราธิวาส) แล้วเลี้ยวขวาผ่าน BTS ช่องนนทรี ตรงไปยังแยกสาทร เลี้ยวขวาเข้าถนนสาทรเหนือ ตรงไปเลี้ยวขวาที่แยกสุรศักดิ์ แล้วตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลมที่แยก Holiday Inn ก่อนจะมุ่งหน้ากลับเข้าวัด

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

พิธีเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง << คลิ๊ก

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

สามารถดูเทศกาลนวราตรี วันวิชัยทัสมิ และพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคนทรง แบบลิ้งค์เดียวจบได้ที่

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=4926.0

@@@@@@@@@@@@@

 

 
 *** HinduMeeting ได้จัดทำ Fan page ของเว็ปขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่ ***

http://www.facebook.com/HinduMeeting.HM


             โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำ ก็ยังคงยึดกรอบวัตถุประสงค์เดิมดังที่เคยจัดทำ facebook ของ HinduMeeting

ติดต่อทีมงาน HinduMeeting กันได้ทันที ที่นี่เลยครับ

 

 

 

 ... เจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ ....

 

              เนื่องด้วยผมเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อแรกเริ่มรู้จักพระนามเทพเจ้าทั้งหลายทางศาสนาฮินดู สิ่งแรกที่ผมนึก คือ ผมจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างไร พอนึกแล้วก็มานั่งคิด ก็นึกถึงว่าเราลองค้นหาเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต และเมื่อผมได้ทราบและได้รู้จักพระองค์แล้วรู้วิธีการบูชาเบื้องต้นแล้วผมก็พยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ให้พอกพูนขึ้นโดยการใช้อินเตอร์เน็ตต่อไป เช่นกัน

ผมจึงมีความคิดว่าผมอยากใช้โลกไซเบอร์นี่แหละครับเป็นที่ถ่ายทอดพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางศาสนา โดยที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นบันไดขั้นแรกที่นำเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่โลกทางศาสนาฮินดูครับ ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ขอมีส่วนร่วมเป็นบันไดขั้นแรกในหลายๆ ขั้นที่ทุกคนต้องการเดินไปเสาะแสวงหาโลกของพระเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับ

 

... วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ ...

 ทางทีมงานได้ร่วมกันสร้างและจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าทางศาสนา

  • เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู

  • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาฮินดู และเทพเจ้าทั้งหลายในเชิงสร้างสรรค์

  • เป็นแหล่งรวบรวมคนรักศาสนา และ เทพเจ้าทางศาสนาฮินดู เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ

  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น (เฉพาะวัดที่เป็นที่ยอมรับของกรมการศาสนาเท่านั้น)

            สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทีมงานทุกคนไม่มีความคิดที่จะแสวงหารายได้ใดๆ ผ่านเว็บไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างนำชื่อทีมงานคนใดคนหนึ่ง หรือเว็บไซด์ไปใช้ในเชิงพานิชย์รบกวนช่วยแจ้งทีมงานได้ทันที

 

 ... การสงวนสิทธิ์ ...

 

              ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพบางภาพและวีดีทัศน์บางชุดในเว็บไซด์และเว็บบอร์ดโดยเฉพาะภาพพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ วีดีทัศน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ www.hindumeeting.com และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เท่านั้น ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นำไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นใดทั้งสิ้น