ชุมชนคนรักฮินดู <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <base href="http://www.hindumeeting.com/" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="robots" content="index,follow"> <meta name="keywords" content="hindumeeting,hindu,god,goddess,mariamman,ganesh,durga,shiva,uma,sarasvati,brahma,brahmin,murugan,skanda,vishnu,lakshmi,hunuman,วัดแขกสีลม,เทพมณเฑียร,วัดวิษณุ,โบสถ์พราหมณ์,พราหมณ์,พระพิฆเนศ,พระแม่อุมา,พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี,เพลงบูชา,พระแม่สรัสวตี,พระแม่ลักษมี,พระนารายณ์,พระวิษณุ,พระวิษณุกรรม,พระพรหม,หนุมาน,มารีอัมมัน,พระศิวะ,พระขันทกุมาร,องค์เทพ,มหาเทพ,มหาเทวี,ประวัติ,พิธีกรรม,วันสำคัญ,นวราตรี,วิชัยทัสมิ,งานแห่พระแม่,อารตี,ธูปแขก,กำยาน,ชุมชนคนรักฮินดู,เว็บฮินดู,เว็บบอร์ดฮินดู,HM,ฮินดูมีสติ้ง,กาลิทัส,หลักธรรม,ประวัติ,นักบวช,พราหมณ์,การปฎิบัติตน,เพลงบูชา,บทบูชา" /> <meta name="description" content="ชุมชนคนรักฮินดู,มหาเทพ,มหาเทวี,พิธีกรรม,หลักธรรม,ประวัติ,นักบวช,พราหมณ์,การปฎิบัติตน,เพลงบูชา,บทบูชา,เว็บบอร์ดhindu,god,goddess,mariamman,ganesh,durga,shiva,uma,sarasvati,brahma,brahmin,murugan,skanda,vishnu,lakshmi,hunuman,วัดแขกสีลม,เทพมณเฑียร,วัดวิษณุ,โบสถ์พราหมณ์,พราหมณ์,พระพิฆเนศ,พระแม่อุมา,พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี,เพลงบูชา,พระแม่สรัสวตี,พระแม่ลักษมี,พระนารายณ์,พระวิษณุ,พระวิษณุกรรม,พระพรหม,หนุมาน,มารีอัมมัน,พระศิวะ,พระขันทกุมาร " /> <meta name="author" content="Kalitas"> <meta http-equiv="reply-to" content="kalitas.hindumeeting@gmail.com"> <meta name="copyright" content="Kalitas"> <link rel="File-List" href="index_files/filelist.xml"> <title>ชุมชนคนรักฮินดู... HinduMeeting

 

ชุมชนคนรักฮินดู www.hindumeeting.com ต้อนรับเทศกาล

นวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ

***************************************

เทศกาลวันนวราตรี และวันวิชัยทัสมิ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ - ตุลาคม ๒๕๕๗

 

กำหนดการและรายละเอียด ระหว่างวันงานเทศกาลนวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี - วัดแขกสีลม)

กำหนดการ และ ขบวนร่างทรง และ ราชรถ ( วัดพระศรีมหาอุมาเทวี - วัดแขกสีลม)

          ปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นอีกปีหนึ่งครับ ที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ให้ได้เกียรติทีมงานเว็บมาสเตอร์ www.HinduMeeting.com เข้าไปบันทึกภาพพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ตั้งแต่ พิธีบูชาองค์บรมครู (พระพิฆเนศวร), พิธี 9 วันของเทศกาลนวราตรี, วันวิชัยทัสมิ ตลอดจนจบเทศกาล

             ทางทีมงานขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาแก่ทีมงานของ HinduMeeting เสมอมาครับ

 

<<<<< กลับเข้าสู่หน้าหลัก ของ www.Hindumeeting.com >>>>>