... เทศกาลเคณศจตุรถี ...

 
                       วันเคณศจตุรถี ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระพิฆเนศอีกวันหนึ่ง โดยถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติขององค์พระพิฆเนศนั่นเอง โดยวัดที่สำคัญทางศาสนาฮินดูทั่วโลก จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับพระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่ครับ วัดฮินดูในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้มีกำหนดการจัดงานเช่นกันอย่างเช่น
 
 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

(สำหรับที่อื่นจะอัพเดตต่อไปครับ กำลังพยายามติดตามข่าวคราวอยู่ครับ

                  

(( ภาพงานพิธีวันเคณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ปี ๒๕๕๓))

                    ปี ๒๕๕๗ นี้เป็นอีกปีหนึ่งครับ ที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ให้ได้เกียรติทีมงานเว็บมาสเตอร์ www.HinduMeeting.com เข้าไปบันทึกภาพพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ทางทีมงานขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาแก่ทีมงานของHinduMeeting เสมอมาครับ
 

 

 
 
เพื่อนๆ ท่านใด ต้องการพูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ Social ขณะนี้ทาง Hindumeeting มี   HinduMeeting  Fan page เรียบร้อยแล้วนะครับ

http://www.facebook.com/HinduMeeting.HM
 
ส่วนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานต่างๆ บนเว็บ หรือแจ้งข้อขัดข้องสามารถแจ้งได้ที่ Facebook : Kalitas HM ได้เลยครับ
 

         

 ... เจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ ....

 

              เนื่องด้วยผมเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อแรกเริ่มรู้จักพระนามเทพเจ้าทั้งหลายทางศาสนาฮินดู สิ่งแรกที่ผมนึก คือ ผมจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างไร พอนึกแล้วก็มานั่งคิด ก็นึกถึงว่าเราลองค้นหาเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต และเมื่อผมได้ทราบและได้รู้จักพระองค์แล้วรู้วิธีการบูชาเบื้องต้นแล้วผมก็พยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ให้พอกพูนขึ้นโดยการใช้อินเตอร์เน็ตต่อไป เช่นกัน

ผมจึงมีความคิดว่าผมอยากใช้โลกไซเบอร์นี่แหละครับเป็นที่ถ่ายทอดพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางศาสนา โดยที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นบันไดขั้นแรกที่นำเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่โลกทางศาสนาฮินดูครับ ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ขอมีส่วนร่วมเป็นบันไดขั้นแรกในหลายๆ ขั้นที่ทุกคนต้องการเดินไปเสาะแสวงหาโลกของพระเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับ

 

... วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ ...

 ทางทีมงานได้ร่วมกันสร้างและจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าทางศาสนา

  • เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู

  • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาฮินดู และเทพเจ้าทั้งหลายในเชิงสร้างสรรค์

  • เป็นแหล่งรวบรวมคนรักศาสนา และ เทพเจ้าทางศาสนาฮินดู เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ

  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น (เฉพาะวัดที่เป็นที่ยอมรับของกรมการศาสนาเท่านั้น)

            สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทีมงานทุกคนไม่มีความคิดที่จะแสวงหารายได้ใดๆ ผ่านเว็บไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างนำชื่อทีมงานคนใดคนหนึ่ง หรือเว็บไซด์ไปใช้ในเชิงพานิชย์รบกวนช่วยแจ้งทีมงานได้ทันที

 

 ... การสงวนสิทธิ์ ...

 

              ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพบางภาพและวีดีทัศน์บางชุดในเว็บไซด์และเว็บบอร์ดโดยเฉพาะภาพพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ วีดีทัศน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ www.hindumeeting.com และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เท่านั้น ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นำไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นใดทั้งสิ้น