ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความเป็นสิริมงคลอีกเทศกาลที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาในศาสนาฮินดู นั่นคือ เทศกาล ดิวาลิ (ดิปาวาลิ) หรือ ทีปวาลี เป็นเทศกาลที่ถูกจัดขึ้นทั่วทั้งประเทศอินเดีย มีการจัดการเฉลิมฉลองใหญ่โต เกิดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำของกฤษณปักษ์ (ตามปฎิทินจันทรคติของฮินดู) ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ครับ ซึ่งในเทศกาลนี้ แต่ละเมือง แต่ละรัฐ ของอินเดีย จะมีความเชื่อ และ พิธีกรรมการบูชา แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว จะมีการจัดเทศกาลนี้ ทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งในรายละเอียดผมจะได้นำมาลงอีกครั้งครับ รอติดตามได้เลยครับ

( ขอบพระคุณที่มาภาพ : www.thinkdoddle.com )

 

     

 ... เจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ ....

 

              เนื่องด้วยผมเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อแรกเริ่มรู้จักพระนามเทพเจ้าทั้งหลายทางศาสนาฮินดู สิ่งแรกที่ผมนึก คือ ผมจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างไร พอนึกแล้วก็มานั่งคิด ก็นึกถึงว่าเราลองค้นหาเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต และเมื่อผมได้ทราบและได้รู้จักพระองค์แล้วรู้วิธีการบูชาเบื้องต้นแล้วผมก็พยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ให้พอกพูนขึ้นโดยการใช้อินเตอร์เน็ตต่อไป เช่นกัน

ผมจึงมีความคิดว่าผมอยากใช้โลกไซเบอร์นี่แหละครับเป็นที่ถ่ายทอดพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางศาสนา โดยที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นบันไดขั้นแรกที่นำเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่โลกทางศาสนาฮินดูครับ ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ขอมีส่วนร่วมเป็นบันไดขั้นแรกในหลายๆ ขั้นที่ทุกคนต้องการเดินไปเสาะแสวงหาโลกของพระเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับ

 

... วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ ...

 ทางทีมงานได้ร่วมกันสร้างและจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าทางศาสนา

  • เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู

  • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาฮินดู และเทพเจ้าทั้งหลายในเชิงสร้างสรรค์

  • เป็นแหล่งรวบรวมคนรักศาสนา และ เทพเจ้าทางศาสนาฮินดู เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ

  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น (เฉพาะวัดที่เป็นที่ยอมรับของกรมการศาสนาเท่านั้น)

            สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทีมงานทุกคนไม่มีความคิดที่จะแสวงหารายได้ใดๆ ผ่านเว็บไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างนำชื่อทีมงานคนใดคนหนึ่ง หรือเว็บไซด์ไปใช้ในเชิงพานิชย์รบกวนช่วยแจ้งทีมงานได้ทันที

 

 ... การสงวนสิทธิ์ ...

 

              ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพบางภาพและวีดีทัศน์บางชุดในเว็บไซด์และเว็บบอร์ดโดยเฉพาะภาพพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ วีดีทัศน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ www.hindumeeting.com และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เท่านั้น ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นำไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นใดทั้งสิ้น