การบูชาพระแม่ธรณี

(1/8) > >>

sompope:
ทางฮินดู มีการบูชาพระแม่ธรณี กันหรือเปล่า อย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่เข้าบูชากันเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
พอดีที่ทำงานจะตั้งบูชา นะ แล้วอีกอย่าง พระแม่ธรณี ของฮินดู หรือ ของไทย ยังไม่เคยเห็น เทวรูปพระแม่ธรณี แบบทางฮินดูเลย
อยากทราบ เคยอ่านเจอเข้าบอกว่า พระแม่ธรณี คนฮินดู เข้าบูชากันแต่ใช้ดินปั้น นะ ไม่มีเป็นเทวรูป หรือ
ขอความรู้ จาก HM หน่อย

พิษประจิม:
ไม่ได้บูชาแพร่หลายครับ
 
แต่จะบูชาคู่กับพระวราหะหรือพระวิษณุปางวราหาวตาร(หมูป่า)
 
การบูชาพระแม่ธรณี

การบูชาพระแม่ธรณี

 
คนฮินดูเรียกว่า พระแม่ภูมิเทวี หรือ ภูเทวี หรือ ปฤถวี คือพระแม่แห่งผืนดิน
 
องค์ขวา คือพระแม่ภูมิเทวี องค์ซ้ายคือพระแม่ลักษมี
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bh%C5%ABmi
 
ในรามายณะ พระลักษมีลงไปเกิดเป็นลูกพระแม่ภูมิเทวีครับ

sompope:
โอ้ กระจ่าง ใช้ฉายาของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ หรือเปล่า

พิษประจิม:
สะกดว่า ชายา ครับ
 
ใช่ครับ เปนชายาพระวิษณุอีกองค์

sompope:
แล้ว ( คำถามเยอะ) งะ บันลายี สะกดถูกหรือเปล่าเนีย ที่เข้าว่าเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์
ที่มีรูปพระแม่ทั้งสองอยู่ที่หน้าอก ซ้ายกับขวา ใช้พระแม่ ภูมิเทวี กับพระแม่ลักษมี หรือเปล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป