รบกวนถามเรื่องการบูชาครับ

<< < (3/4) > >>

กาลิทัส:
บังเอิญผมไปพบมาครับ จากบอร์ด Parata Of Ganapati เป้นการบูชาพระเคนชครับ
 
โพสไว้โดยคุณ JTPKNC
วิธีการของผมนั้นได้มาจากเว็ป ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ และผมได้นำมาถอดเป็นภาษาไทย ผมได้ตัดทอนขั้นตอนและพิธีบางช่วงให้สั้นลงและเหมาะสำหรับฆราวาสที่จะประกอบพิธีบูชาพระองค์ท่าน ผมได้สอบถามเพื่อนที่เป็นพราหมณ์ที่อินเดีย และพราหมณ์ที่ผมได้เคยติดต่อท่านก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งสองท่านก็รับรองว่าสามารถนำพิธีบูชานี้ไปใช้ได้ ผมจึงใช้พิธีบูชานี้มาโดยตลอด และขณะนี้ผมก็ได้ถอดภาษาพิธีบูชามหาเทวา มหาเทวีพระองค์อื่นๆไว้ด้วย เนื่องจากขั้นตอนค่อนข้างยาวและใช้เวลาค่อนข้างนาน ราว 1 ชั่วโมง ผมจึงกระทำพิธีบูชาเต็มๆอย่างนี้เฉพาะโอกาสพิเศษๆครับ

ขอให้ทุกท่านลองอ่านกันดูก่อนนะครับ หากท่านใดติดปัญหาเรื่องการออกเสียง หรือเรื่องอื่นๆ ผมก็ยินดีที่จะเข้ามาตอบปัญหาให้นะครับ อีกอย่างหนึ่งภาษาไทยที่ผมใช้อาจจะไม่ตรงตามหลักการถอดคำสันสกฤตเป็นไทยนะครับ ผมใช้อักขระและพยัญชนะที่จะช่วยให้เราสามารถอ่านออกเสียงได้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดน่ะครับ หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับ หากพิธีบูชาที่ผมนำมาลงไว้นี้ มีสิ่งขาดตกบกพร่องประการใด ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะ ตักเตือนด้วยนะครับ

อุปกรณ์
1.ภาชนะใส่น้ำ, ช้อนตักน้ำ, ภาชนะรองรับน้ำ
2.ตะเกียง 1 คู่ และกระถางธูป
3.อาหารและขนมที่เป็นมังสวิรัติ ผลไม้ และหมากพลู
4.ดอกไม้และพวงมาลัย
5.อาภรณ์, เครื่องประดับองค์พระ, ด้ายแดงหรือด้ายขาว 1 เส้น (ถ้ามี)
6.ปัญจอมฤต (นมจืด,โยเกิร์ต,เนยบริสุทธ์หรือกี,น้ำผึ้ง, น้ำตาล) น้ำอุ่น น้ำสะอาด และผ้าสะอาดสำหรับเช็ดองค์พระ
7.เครื่องสรงเสริมจากปัญจอมฤต ประกอบด้วย ผงกำยานผสมน้ำ, น้ำมันหอม, และน้ำขมิ้นเข้มข้น
8.เครื่องจุลเจิม ประกอบด้วย ผงจันทน์เจือน้ำมันหอม และผงชาดสีแดง (กุมกุม)
9.ประทีบเล็ก 1 ดวง, การบูรสำหรับจุดถวาย 1 ก้อน, ตะเกียงอารตี
10.ธูปหอม
11.ข้าวสารเจือขมิ้นหรือใบกะเพราเด็ดเป็นใบๆแล้ว

ณ. แท่นบูชาใหญ่ สวดมนตร์รำลึกถึงปวงเทวะเป็นปฐม

โอม สัรเวภโย กุรุภโย นะมะหะ |
โอม สัรเวภโย เดเวภโย นะมะหะ |
โอม สัรเวภโย บรามมะเนภโย นะมะหะ ||

ปรารัมภะ การยัม นิรวิขนะมัสตุ | ศุภัม โศภะนะมัสตุ |
อิษตะ เดวะตา กุละเดวะตา สุประสันนา วะระดา ภะวะตุ || อะนุกยาม เดหิ ||

ณ. แท่นบูชาพระพิฆเณศวร
อาจะมะนะหะ (การกระทำกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ก่อนการบูชา)

โอม เกศะวายะ สวาหา | (หยดน้ำ 1 ช้อน)
โอม นารายะนายะ สวาหา | (หยดน้ำ 1 ช้อน)
โอม มาธะวายะ สวาหา | (หยดน้ำ 1 ช้อน)

โอม โกวินดายะ นะมะหะ | โอม วิษนะเว นะมะหะ | โอม มะธุสูดะนายะ นะมะหะ |
โอม ตริวิกระมายะ นะมะหะ | โอม วามะนายะ นะมะหะ | โอม ศรีธะรายะ นะมะหะ |
โอม หฤษีเกศายะ นะมะหะ | โอม ปัดมะนาภายะ นะมะหะ | โอม ดาโมดะรายะ นะมะหะ |
โอม สังกัรษะนายะ นะมะหะ | โอม วาสุเดวายะ นะมะหะ | โอม ปรัดยุมนายะ นะมะหะ |
โอม อะนิรุดธายะ นะมะหะ | โอม ปุรุโษตตะมายะ นะมะหะ | โอม อะโธกษะจายะ นะมะหะ | โอม นาระสินหายะ นะมะหะ | โอม อัจยุตายะ นะมะหะ | โอม จะนารดะนายะ นะมะหะ |
โอม อุเปนดรายะ นะมะหะ | โอม หะระเย นะมะหะ | ศรี กฤษนายะ นะมะหะ ||

ปรานายามะหะ (สำรวมการหายใจให้สงบเป็นสมาธิ)

โอม ประนะวัสยะ ปะระบรัมมะ ฤษิ | ปะระมาตมา เดวะตา |
ไดวี กายะตรี จันดะหะ | ปรานายาเม วินิโยกะหะ ||

โอม ภูหู | โอม ภุวะหะ | โอม สวะหะ | โอม มะหะหะ | โอม จะนะหะ | โอม ตะปะหะ |
โอม สัตยัม | โอม ตัตสะวิตุรวะเรนยัม ภัรโกเดวัสยะ ธีมะหิ | ธิโย โย นะหะ ประโจดะยาต ||

ปุนะราจะมะนะ (การกระทำกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ก่อนการบูชาอีกครั้งหนึ่ง)

โอม อาโปจโยติ ระโสมฤตัม บรัมมะ ภูรภุวัสสุวะโรม || (นำน้ำป้ายที่ตาทั้งสองข้าง)

สังกัลปะหะ (ตั้งจิตรำลึกถึงปวงเทพทั้งหลาย)

โอม ศรีมาน มะหากะนาธิปะตะเย นะมะหะ |

ศรี กุรุภโย นะมะหะ | ศรี สะรัสวัตไย นะมะหะ | ศรี เวดายะ นะมะหะ |
ศรี เวดะปุรุษายะ นะมะหะ | อิษตะเดวะตาภโย นะมะหะ | กุละเดวะตาภโย นะมะหะ |
สทานะเดวะตาภโย นะมะหะ| กรามะเดวะตาภโย นะมะหะ| วาสตุเดวะตาภโย นะมะหะ|
ศะจีปุรันดะราภยาม นะมะหะ| อุมามะเหศวะราภยาม นะมะหะ | มาตาปิตฤภยาม นะมะหะ |
ลักษมีนารายะนาภยาม นะมะหะ | สัรเวภโย เดเวภโย นะโม นะมะหะ |
สัรเวภโย บรามมะเนภโย นะโม นะมะหะ|เยตัดกัรมะประธานะ เดวะตาภโย นะโม นะมะหะ ||


|| อะวิขนะมัสตุ ||

ศุกลามบะระธะรัม เดวัม ศะศิวัรนัม จะตุรพุจัม |
ประสันนะวะดะนัม ธยาเยต สัรวะ วิขโนปะศานตะเย ||

สัรวะมังกะละ มางกัลเย ศิเว สัรวารทะ สาธิเก |
ศะรันเย ตระยัมบะเก เดวี นารายะนี นะโมสตุเต ||

สัรวะดา สัรวะ การเยษุ นาสติ เตษาม อะมังกะลัม |
เยษาม หฤดิสโท ภะกะวาน มังกะลายะตะโน หะริหิ ||

ตะเดวะ ลักนัม สุดินัม ตะเดวะ ตาราบะลัม จันดระบะลัม ตะเดวะ |
วิดยา บะลัม ไดวะบะลัม ตะเดวะ ลักษมีปะเตเห เตงขริยุกัม สมะรามิ ||

ลาภัสเตษาม จะยัสเตษาม กุตัสเตษาม ปะราจะยะหะ |
เยษาม อินดีวะระ ศยาโม หฤดะยัสโท จะนารดะนะหะ ||

วินายะกัม กุรุม ภานุม บรัมมาวิษนุมะเหศวะราน |
สะรัสวะตีม ประนัมยาเดา สัรวะ การยารทะ สิดธะเย ||

ศรีมัด ภะกะวะโต มะหาปุรุษัสยะ วิษโนรากยายะ ประวัรตะมานัสยะ อัดยะ บรัมมะโนดวิตียะ
ปะรารเธ วิษนุปะเด ศรี ศเวตะวะราหะ กัลเป ไววัสวะตะ มันวันตะเร ภาระตะ วัรเษ ภะระตะ
คันเด จัมบูดวีเป ดันดะการันยะ เดเศ โกดาวัรยา ดักษิเน ตีเร กฤษนะเวนโย อุตตะเร ตีเร
ปะระศุรามะ กเษเตร ศาลิวาหะนะ ศะเก วัรตะมาเน วยะวะหาริเก อิศวะระ นามะ สันวัตสะเร
ดักษินายะเน ภาดระปะดะ มาเส ศุกละ ปักเษ จะตุรทยัม ติเทา อะมุกะ นักษะเตร ศานิ วาสะเร สัรวะ กระเหษุ ยะทา ราศิ สทานะ สทิเตษุ สัตสุ เยวัม กุนะวิเศเษนะ วิศิษตายาม ศุภะปุนยะติเทา มะมะ อาตมะนะ ศรุติสมฤติปุราโนกตะ ผะละปราปยัรทัม มะมะ สะกุตุมบัสยะ กเษมะ สไทรยะ อายุราโรกยะ จะตุรวิธะ ปุรุษารทะ สิธยัรทัม อังกีกฤตะ ศรี กะเนศะ วระตางกัตเวนะ สัมปาดิตะ สามะกรัยยา ศรี มะหากะนะปะติ ปรีตยัรทัม ยะทา ศักตยา ยะทา มิลิโตปะจาระ ดรับ วไย
ปุรุษะสูกตะ ปุราโนกตะ มันไตร ศจะ ธยานาวาหะนาดิ โษดะโศปะจาเร
ศรี มะหากะนะปะติ ปูจะนัม กะริษเย ||

* ข้าแต่พระศรีมหาคณปติเทพ ข้าพเจ้าทั้งหลายอันมี (ชื่อ-สกุล) เป็นต้น ขออัญเชิญพระองค์ลงจากทิพยสถานมายังสถานที่ ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดเตรียมไว้เพื่อกระทำพิธีบูชาต่อพระองค์ ในปีพุทธศักราช … เดือน … วันที่ … ณ. เคหะสถานบ้านเลขที่ (ที่อยู่ของบ้าน) ในโอกาสวัน (เทศกาลสำคัญ) อันเป็นวันแห่งการบูชาพระองค์โดยเฉพาะ ขอพระองค์ได้โปรดทรงเมตตารับการอัญเชิญนี้และเสด็จมาโปรดข้าพเจ้า ณ. ที่แห่งนี้ด้วยเทอญ *

อิดัม ผะลัม มะยาเดวะ สทาปิตัม ปุระตัสตะวะ |
เตนะ เม สะผะลาวาปติรภะเวต จันมะนิ จันมะนิ || (ถวายผลไม้ 1 ผล)

ดีปะ สทาปะนา (จุดตะเกียง)

อะทะ เด วไย วามะ ภาเก ดีปะ สทาปะนาม กะริษเย |
อักนินากนิ สะมิธยะเต กะวิรกระหะปะติรยุวา หับวยะวาต จุวาสยะหะ ||
อาตมะศุดธิ (ชำระผู้บูชาและเครื่องบูชาให้บริสุทธิ์)

อะปะวิโตร ปะวิโตร วา สัรวะ อะวัสทางกะโตปิ วา |
ยะหะ สมะเรต ปุนดะรีกากษัม สะหะ บายา ภยัน ตะระหะ ศุจิหิ ||
(พรมน้ำบนเครื่องบูชาทั้งหมดพร้อมทั้งผู้บูชา)

ปัญจามฤตะ ปูจา (บูชาน้ำปัญจอัมฤต/ ใส่ใบกะเพราหรือักษัตลงในโถ)

กษีเร โสมายะ นะมะหะ | ดะธินิ วายะเว นะมะหะ | ขฤเต ระวะเย นะมะหะ |
มะธุนิ สะวิเตร นะมะหะ | ศัรกะรายาม วิศเวภโย เดเวภโย นะมะหะ |

ธยานัม (เพ่งสมาธิระลึกถึงพระพิฆเณศวร)

โอม (สวด 15 จบ)

ศรี กะเนศายะ นะมะหะ | (สวด 3 จบ)

วินายะกัม เหมะวัรษัม ปาศางกุศะธะรัม วิภุม |
ดะยะโยร กะจานะนัม เดวัม ภาละจันดระ สะมะประภัม ||
โอม สะหัสระศีรษา ปุรุษะหะ สะหัสรากษะหะ สะหัสระปาต |
สะหะ ภูมิม วิศวะโต วฤตวา อัตยะติษทะดะศางกุลัม ||

ศรี วินายะกายะ นะมะฮะ | ธยานาต ธยานัม สะมัรปะยามิ ||

อาวาหะนะ (อัญเชิญพระพิฆเณศวร/ถือดอกไม้ไว้ในมือ 1 ดอก)

สินดูรารุนะ กุมภัม จะ กุงกุมางกิตะ มาลินัม |
สัรวะวิขนักษะยะการัม สิดธิดัม สัรวะกามะดาม ||
ปุรุษะ เอเวดะกัม สัรวัม ยัธภูตัม ยัจฉะ ภับ วยัม |
อุตามฤตัตวัสเยศานะหะ ยะดันเนนาติโรหะติ ||

ศรี วินายะกายะ นะมะหะ | อาวาหะนัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญพระองค์มายังเคหะสถานนี้ เพื่อรับการสักการะบูชาจากข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ * (ถวายดอกไม้ 1 ดอก)

อาสะนัม (ถวายที่ประทับ)

ศรี สิทธิ วินายะกานะ นะมะฮะ | อาสะนัม สมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายอาสนะที่ประทับอันจัดเตรียมไว้ดีแล้วนี้แด่พระองค์*
(ถวายดอกไม้/อักษัต)

ปาดยัม (ถวายน้ำล้างพระบาท)

ศรี สิทธิ วินายะกานะ นะมะฮะ | ปาดยัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวรข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายน้ำสรงพระบาทนี้แด่พระองค์ *

อัร ขยัม (ถวายน้ำล้างพระหัตถ์)

ศรี อุมาสุตายะ นะมะหะ | อัร ขยัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวรข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายน้ำสรงพระหัตถ์นี้แด่พระองค์ *

อาจะมะนียัม (ถวายน้ำดื่ม 1 แก้ว)

ลัมโบดะรายะ นะมะหะ | อาจะมะนียัม สะมัรปะยามิ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวรข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายน้ำดื่มบริสุทธิ์แก้กระหายนี้แด่พระองค์ *

สนานัม (ถวายน้ำสรง)

โอม ศรี สิทธิ วินายะกายะ นะมะฮะ | มะลาปะกัรศะ สนานัม สมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวรข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยเครื่องสรงต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนี้ *

ปัญจามฤตะ สนานัม (ถวายน้ำปัญจอมฤตสำหรับสรง)

1. ปะยะ สนานัม (สรงด้วยน้ำนม)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | ปะยะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำนมนี้ *

ปะยะหะ สนานานันตะระ ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* เมื่อได้สรงด้วยน้ำนมแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้ *

2. ดะธิ สนานัม (สรงด้วยนมเปรี้ยว)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | ดะธิ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยนมเปรี้ยวนี้ *

ดะธิ สนานานันตะระ ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* เมื่อได้สรงด้วยนมเปรี้ยวแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้*


3. ขฤตะ สนานัม (สรงด้วยเนย/กี)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | ขฤตะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยเนยนี้*

ขฤตะ สนานานันตะระ ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* เมื่อได้สรงด้วยเนยแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้*
4. มะธุ สนานัม (สรงด้วยน้ำผึ้ง)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | มะธุ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำผึ้งนี้*

มะธุ สนานานันตะระ ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* เมื่อได้สรงด้วยน้ำผึ้งแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้*

5. ศัรกะรา สนานัม (สรงด้วยน้ำตาล)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | ศัรกะรา สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำตาลนี้*

ศัรกะรา สนานานันตะระ ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* เมื่อได้สรงด้วยน้ำตาลแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์นี้*

6. กันโธดะกะ สนานัม (สรงด้วยน้ำกำยาน)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | กันโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำกำยานนี้*

7. อัภยังกะ สนานัม (สรงด้วยน้ำมันหอม)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | อัภยังกะ สนานัม สะมัรปะยามิ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำมันหอมนี้*

8. อังโกดวัรตะนะกัม (ทำความสะอาดมูรติด้วยขมิ้นเข้มข้น)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | อังโกดวัรตะนัม สะมัรปะยามิ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขัดสีฉวีวรรณมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยขมิ้นนี้*

9. อุษโนดะกะ สนานัม (สรงด้วยน้ำร้อน)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | อุษโนดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรงสนานมูรติอันเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ด้วยน้ำบริสุทธิ์อุ่นนี้*

10. ศุดโธดะกะ สนานัม (สรงด้วยน้ำบริสุทธิ์/ พรมน้ำไปรอบๆองค์พระ)

โอม ศรี มะหา กะนะปะตะเย นะมะหะ | ศุดโธดะกะ สนานัม สะมัรปะยามิ ||

* ข้าแต่พระพิฆเณศวร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประภรมมู

IMFAO:
บีบี ก็ ไม่ ยึุดติด ค่ะ เพราะ พระผู้เป็นเจ้า ก็ ม่ะ เคย เรียก ร้อง อะไร จาก บีบี เหมือนกัน ค่ะ

มีไรก็ทำๆๆๆ มีไรก็สวดๆๆๆ ไปเถอะ เด่ว มัน ก็ สวย เองค่ะ

อ.ยิ่งศักดิ์ สอน ไว้ ค่ะ

Hunt:
ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับไม่รุ้จะกล่าวชื่อใครบ้าง งั้นเป็นขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม
 
ตอนนี้ได้อัญเชิญเข้าแล้วครับ เทวรุปที่ได้อัญเชิญมาได้ทำพิธีเรียบร้อยแล้วครับผม
 
ส่วนพี่ๆมีเรื่องที่เพิ่มเติมกับผม ก็แนะนำผมด้วยนะครับจะเป็นการยินดีมากเลยครับ
 
ส่วนเรื่องการ  อารตี ช่วยบอกวิธีการทำ (ถ้าละเอียดได้ก็ดีครับผม) หรือช่วยส่งลิ้งที่พี่ๆเคยคุยไว้ก็ได้ครับผม
 
 
 
 
 
 

กาลิทัส:
การอารตีตามแบบฮินดูโบราณ โดย กาลิทัส

วางลิ้งค์ไว้ให้ครับ รบกวนถามเรื่องการบูชาครับ
 

ลองภูมิ:
รบกวนถามเรื่องการบูชาครับ
  เต็มเหนี่ยวไปเลยพี่ เวลานี้ต้องเต็มเหนี่ยว (เพลงครับ เห็นกระทู้แล้วอยากร้องเพลงนี้จัง ) รบกวนถามเรื่องการบูชาครับ
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว