Uncategorized

กำหนดการถ่ายทอดสดงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔

กำหนดการถ่ายทอดสดงานพิธีนวราตรี
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี ทำให้การจัดงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จึงได้กำหนดให้จัดพิธีเป็นการภายใน โดยมีเพียงคณะพราหมณ์ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเท่านั้น ยังไม่ได้เปิดให้สานุศิษย์ และผู้ศรัทธาเข้าภายในวัด แต่จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Hindu Meeting (Fan Page) ให้ชมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการจัดงาน ตามกำหนดการดังนี้
***วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. – พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า
– เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. – พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔
(หลังเสร็จพิธี จะมีการอัญเชิญเทวรูปพระพิฆเนศวร , เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี แห่รอบเทวาลัยภายในวัด)
***วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี***
(เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔)
– เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พิธีเพาะถั่ว และพิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธียกเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา , พิธีผูกข้อมือเทวรูปที่ประดิษฐานภายในวัด และพิธีผูกข้อมือคณะพราหมณ์
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาลักษมีเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชมโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาลักษมีเทวี***
— เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาลักษมีเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีอภิเษกสมรสของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกับพระศิวะมหาเทพ***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า และพิธีอภิเษกสมรส
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่ปางบูชาพระศิวะ***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดีเทวี***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่
***วันศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ : วันวิชัยทัสสมิ***
ปีนี้ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) งดการจัดงานแห่ประเพณี แต่ยังคงมีการจัดพิธีเป็นการภายใน (รายละเอียดของพิธีจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
***วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔***
– เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์
จึงขอเชิญท่านสานุศิษย์ และผู้ศรัทธา รับชมการถ่ายทอดสดงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมตั้งจิตส่งคำอธิษฐานขอพรผ่านทางเว็บ https://HinduMeeting.com ตามกำหนดการที่แจ้งในข้างต้นได้เลยครับ