Uncategorized

พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า

***วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔***
– เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. – พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า
– เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. – พิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔
(หลังเสร็จพิธี จะมีการอัญเชิญเทวรูปพระพิฆเนศวร , เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี แห่รอบเทวาลัยภายในวัด)

ภาคเช้า

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๔

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๕

หาก VDO ช่วงที่ ๕ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sJ_gCPtkn/

ภาคเย็น

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑

หาก VDO ช่วงที่ ๑ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sK50Wit3X/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒

หาก VDO ช่วงที่ ๒ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sK6Dy5gGw/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓

หาก VDO ช่วงที่ ๓ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sK7aF1u1v/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๔

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๕

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๖

หาก VDO ช่วงที่ ๖ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sJM1XQTH2/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๗

หาก VDO ช่วงที่ ๗ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sJHe7xgEf/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ก่อนเริ่มงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๘

หาก VDO ช่วงที่ ๘ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sIWY4aDbA/

หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดวัดชั่วคราว พิธีนี้จึงจัดเป็นการภายใน โดยมีเพียงคณะพราหมณ์ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเท่านั้น ส่วนท่านผู้ศรัทธาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบูชา และร่วมตั้งจิตส่งคำอธิษฐานขอพรผ่านทางเพจ HinduMeeting ได้เลยครับ