Uncategorized

พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี นวราตรี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

***วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ : พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี***
(เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔)
– เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. พิธีบูชาเช้า
– เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พิธีเพาะถั่ว และพิธีบูชาโฮมัม
– เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธียกเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา , พิธีผูกข้อมือเทวรูปที่ประดิษฐานภายในวัด และพิธีผูกข้อมือคณะพราหมณ์
– เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พิธีบูชาใหญ่

ภาคเช้า

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑

หาก VDO ช่วงที่ ๑ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sVa7BrD3y/

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓

หาก VDO ช่วงที่ ๓ ไม่แสดงสามารถชมโดยตรงได้ที่นี่ : https://fb.watch/8sV8Tsrk1q/

ภาคเย็น

ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๔
ถ่ายทอดสดพิธียกธงสิงห์ขึ้นเสา เพื่อเริ่มต้นงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) อย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธียกธงสิงห์ขึ้นเสา เพื่อเริ่มต้นงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) อย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒
ถ่ายทอดสดพิธียกธงสิงห์ขึ้นเสา เพื่อเริ่มต้นงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) อย่างเป็นทางการ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี ในวันแรกของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (พิธีบูชาใหญ่) ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคาเทวี ในวันแรกของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (พิธีบูชาใหญ่) ช่วงที่ ๒
หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดวัดชั่วคราว พิธีนี้จึงจัดเป็นการภายใน โดยมีเพียงคณะพราหมณ์ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเท่านั้น ส่วนท่านผู้ศรัทธาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบูชา และร่วมตั้งจิตส่งคำอธิษฐานขอพรผ่านทางเพจ HinduMeeting ได้เลยครับ