Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร

ติดตามชมพิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร เนื่องในวันคเณศจตุรถี ๒๕๖๔

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๕

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๑

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๒

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๓

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๔

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๑
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๔ (Vinayagar Chathurthi Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๒

พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๓