Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร

ติดตามชมพิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร เนื่องในวันคเณศจตุรถี ๒๐๒๑ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๑ ถ่ายทอดสดพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๔ (Vinayagar Chathurthi Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๓