Vinayagar Chathurthi Bhooja 2021

ประมวลภาพพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๔ (Vinayagar Chathurthi Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดวัดชั่วคราว พิธีนี้จึงจัดเป็นการภายใน โดยมีเพียงคณะพราหมณ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมเท่านั้น