ขอเชิญร่วมพิธีบูชาพระขันทกุมาร เนื่องในวันเผาใบลาน (KARTHIKAI DEEPAM)

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาพระขันทกุมาร เนื่องในวันเผาใบลาน (KARTHIKAI DEEPAM) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยพิธีบูชาเริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน