ขอเชิญร่วมพิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระหนุมาน (HANUMAN JAYANTHI)

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระหนุมาน (HANUMAN JAYANTHI) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยพิธีบูชาเริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน