เรื่องทั่วไป

นวารณะ มนตร์ (นวารฺณมนฺตฺร – नवार्णमन्त्र – Navarna Mantra)

นวารณะ มนตร์ (นวารฺณมนฺตฺร – नवार्णमन्त्र – Navarna Mantra)
มนตร์นี้จะเป็นพืชมนตร์ของพระเทวีจามุณฑา ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 พยางค์ (โดยไม่นับคำว่า “โอม”) คือ
ॐ … ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
Om … Aim Hrim Klim Chamundaye Vichche
โอม .. ไอํ หฺรีํ กฺลีํ จามุณฺฑาไย วิจฺเจ
วิธีนับ 9 พยางค์ คือ
1. ไอํ (ऐं – Aim)
2. หฺรีํ (ह्रीं – Hrim)
3. กฺลีํ (क्लीं – Klim)
4. จา (चा – Cha)
5. มุณฺ (मुण् – Mun)
6. ฑา (डा – Da)
7. ไย (यै – Ye)
8. วิจฺ (विच् – Vich)
9. เจ (चे – Che)