เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

พระกามากษี แห่ง ชนนวาฑะ

พระกามากษี แห่ง ชนนวาฑะ
(Shree Kamakshi of Jonnawada)

เทวสถาน ศรี มัลลิการชุนะ สวามี – กามากษี ตัลลิ แห่ง ชนนวาฑะ ถือเป็นอีกหนึ่งปุณยสถานของชาวเตลุคุ ตั้งอยู่ในเมืองชนนวาฑะ (Jonnawada) เขตเนลลูรุ ( Nellooru,Nellore) รัฐอานธรประเทศ (Andhra Pradesh) อินเดียตอนใต้

เทวตำนานของเทวสถานกล่าวถึง เมื่อครั้งพระกัศยปะ ประชาบดี (Kashyapa Prajapati) ได้มีเจตนารมณ์ที่จักทำพิธียัชญะขึ้น บนขุนเขาริมฝั่งแม่น้ำปินากินี หรือ เปนารุ (Pinaakini Nadi / Penaaru) โดยจัดโหมกุณฑ์ทั้งสามขึ้น พระศิวะทรงพึงพอพระทัยในพิธีมหายาคะนั้น จึงปรากฏรูปลึงค์จากกองกูณฑ์ และ ทรงประสงค์จักสถิตในที่แห่งนั้นในนาม ศรี มัลลิการชุนะ สวามี (Shree Mallikarjuna Swami)
ในเพลานั้นพระปารวตี(Parvati)ทรงแปลกพระทัยต่อการอันตรธานหายไปของพระสทาศิวะ ผู้พระสวามีจึงเสด็จออกตามหา จนถึงปรำพิธีริมฝั่งแม่น้ำปินากินี ทางทักษิณทิศ จึงพบกับพระอีศวรผู้พระสวามี ในรูปลึงค์ และ พระมัลลิการชุนะได้ทรงขอให้พระเทวีประทับอยู่กับพระองค์ ณ ที่แห่งนั้นด้วย พระเทวีจึงปรากฏรูปวิคระหะ (เทวปฏิมาอันเปรียบดังร่างกาย) บนริมฝั่งแม่น้ำปินากินี
กาลต่อมา เหล่าชาวประมงได้พบพระวิคระหะ แห่ง พระเทวี ในแม่น้ำเปนารุ จากการออกแห จึงนำมาประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำ และเป็นที่สักการะของเหล่าชาวประมงและชาวบ้านระแวกนั้น กาลสมัยล่วงเลยต่อมา เมื่อพระอาทิศังกราจารย์(Aadi Shankaracharya)จาริกมาถึง และ ได้พบกับพระเทวปฏิมาแห่งพระเทวี จึงเชิญไปประดิษฐานภายในเทวสถานคู่กับ ศรี มัลลิการชุนะ สวามี ถวายนามว่า ศรี กามากษี (Shree Kamakshi) อันหมายถึง พระนางผู้มีดวงเนตรอันชวนหลงใหลเป็นยอดปรารถนา และได้ประดิษฐานศรียันตระ (Shree Yantra) ณ ที่แห่งนั้นด้วย.
*หมายเหตุ ศรี มัลลิการชุนะ สวามี ที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวกับ ชโยติลึงค์ แห่ง ศรี ไศละ

เรียบเรียงนำเสนอโดย มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(นายกิตติกร อินทรักษา)