เรื่องทั่วไป

ร่วมบุญปูพื้นกระเบื้องโรงทาน วัดพระศรีมหาอาทิปราศักติภควตีเทวี

🙏 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบุญปูพื้นกระเบื้องโรงทาน วัดพระศรีมหาอาทิปราศักติภควตีเทวี ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างและยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก

✅ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธา
✅ ร่วมบุญ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป ทางวัดขอมอบเหรียญองค์พระพิฆเนศ ซึ่งผ่านพิธีเทวาภิเษกหลายวาระให้หนึ่งเหรียญ มีจำนวนจำกัด

🙏ร่วมบุญได้ที่

✅ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 055-1-82178-9
ไกรวัล คลองแห้ง/กรินทร์ทยาวัต จิตจำนงค์/ สมชาย ยวงลำใย

✅ ธนาคารกสิกรไทย 071-1-31162-9
ไกรวัล คลองแห้ง/กรินทร์ทยาวัต จิตจำนงค์/ สมชาย ยวงลำใย

🙏 ขออนุโมทนาบุญนี้แด่ผู้มีบุญทุกท่านครับ

อานิสงส์ 10 ประการ ของการทำโรงทาน

1. ไม่อดหรือขาดเเคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันเเละภพหน้า (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)

2. มีผู้อุปถัมภ์เรื่องอาหารเสมอ (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)

3. เป็นผู้ไม่ตระหนีในทรัพย์อันเป็นบ่อเกิดให้ความโลภเบาบาง (จิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก)

4. เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบัน

5.ไม่เป็นคนยากเเคลนยากจนในชีวิต (ผู้ให้ทานย่อมได้โภคทรัพย์)

6. เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการประอาชีพ (บุญคือความสำเร็จ)

7. มีความสุขเกิดขึ้นจากการเสียสละ (บุญจากการชนะใจตัวเอง)

8. สำเร็จได้ตามปรารถนา (บุญย่อมส่งผลตามที่เราต้องการจริง)

9. สามารถส่งผลให้เป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า (จากอานิสงส์ของทานบารมี)

10. เป็นเหตุปัจจัยในการสร้างทานบารมีซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมในอนาคต