เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม ทวิตียะ โศลก(ที่2)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท บทคาถาที่2)

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

นมสฺเต ครุฑารูเฒ โกลาสุรภยํกริ
สรฺวปาปหเร เทวิ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เต

คำอ่าน
นะมัสเต คะรุฑารูเฒ โกลาสุระ-ภะยังกะริ
สัรวะปาปะหะเร เทวิ มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
นะมัสเต กะรุดารูเฒ โกลาสุระ ภะยังกะริ
สัรวะปาปะฮะเร เดวิ มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
อันความนอบน้อมมีแด่ พระนางผู้ทรงครุฑา พระนางผู้ยังให้อสูรโกละหวาดกลัว
พระเทพี พระผู้ทรงขจัดบาปทั้งปวง ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

ภาพประกอบ: Sri Vaishnavi Devi at Sri Vaishnavi Devi shrine Thirumullaivayal.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)