เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

สุทรรศนะ

สุทรรศนะ (सुदर्शन/Sudarshana) หมายถึง วิสัยทัศน์ที่ดี มาจากคำสันสกฤตสองคำคือ สุ (सु/su) เป็น คำอุปสรรค (पूर्वप्रत्यय/prefix) เติมหน้าคำนาม มีความหมายถึง ดี,ดีงาม,เป็นมงคล (Good, beautiful, Auspicious) และ ทรรศนะ (दर्शन/Darshana) อันหมายถึง วิสัยทัศน์,การมองเห็น หรือ ทัศนคติ (Vision)

สุทรรศนะ จักระ จึงแปลความโดยคร่าวได้ว่า กงล้ออันนำมาซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดี มีนัยถึง วิชา หรือ ญาน คือ ความรู้ อันเป็นแสงสว่าง ทำลายความมืด คือ อวิชชา (ความไม่รู้,ความโง่เขลา) ฉะนั้น แปลว่า ผู้ครอบครองซึ่งอาวุธนี้จึงต้องมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี
สุทรรศน จักรนั้นเป็นอาวุธประจำองค์พระกฤษณะ/วิษณุ ที่เปล่งประกายดังดวงตะวัน และทรงอำนาจยิ่ง อันพระหริเจ้าจักทรงใช้ศาสตราวุธนี้ในการประหัตประหาร เหล่ามาร คือ ผู้ตกอยู่ในอวิชชา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญานเหล่านั้นจากอวิชชา อันเป็นพระกรุณาขององค์ภควานเอง

แน่นอนว่า องค์ภควาน ทรงเป็นแหล่งแห่งองค์ความรู้ทั้งปวง เช่นนั้นพระองค์จึงทรงถือครองไว้ซึ่ง สุทรรศนะ อันยังให้เหล่าบริวารผู้ติดตามพระองค์ คือ เหล่าสาวก ผู้อุทิศตนต่อพระองค์ด้วยความภักดี ได้รับวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีจากพระกรุณาของพระองค์ที่เป็นดั่งน้ำทิพย์.

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)