เทศกาลนวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ

โดยกำหนดพิธีบูชาในงานพิธีนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้นในแต่ละวันก็จะมีพิธีบูชา ดังนี้

วันที่ ๑ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ ๒ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ ๓ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ ๔ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ ๕ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ ๖ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ ๗ พิธีอภิเษกสมรสพระแม่กับพระศิวะ
วันที่ ๘ บูชาพระแม่ปางบูชาพระศิวลึงค์
วันที่ ๙ บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี