พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศวร

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระกฤษณะ พิธีบูชาเริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน หมายเหตุ : สำหรับท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบูชา หรือมาสักการะภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โปรดให้ความร่วมมือตามข้อปฏิบัติของทางวัด ดังนี้ ๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ๒. รับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าภายในวัด ๓. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อน-หลังจับหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ (ทางวัดมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในจุดต่างๆ ของวัด) ๔. ร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อสุขภาพของทุกท่าน นอกจากนี้ ขอให้ผู้ศรัทธาทุกท่านรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) โดยในส่วนของพิธีบูชา ทางวัดได้จัดเก้าอี้นั่งไว้ให้ โดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม (ทั้งในโซนของเจ้าภาพ และในโซนของผู้ศรัทธาทั่วไป) ในส่วนของท่านที่ต้องการจะทำบุญถาดบูชา และเข้าไปถวายสักการะในเทวาลัย กรุณาเว้นระยะห่างตามเส้น และเครื่องหมายที่ทางวัดกำหนดไว้

Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร

ติดตามชมพิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร เนื่องในวันคเณศจตุรถี ๒๕๖๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๕ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๑ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๓ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๑ ถ่ายทอดสดพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๔ (Vinayagar Chathurthi Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๓