Uncategorized

พิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร

ติดตามชมพิธีบูชาองค์พระพิฆเณศวร เนื่องในวันคเณศจตุรถี ๒๕๖๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๑ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๓ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเย็น ช่วงที่ ๕ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๑ ถ่ายทอดสดพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๔ (Vinayagar Chathurthi Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๒ พิธีบูชาเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี รอบเช้า ช่วงที่ ๓

พิธีบูชาเนื่องในงานคเณศจตุรถี – Ganesh Chaturthi

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในงานคเณศจตุรถี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. และพิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. สำหรับในปีนี้ ทางคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้ประกาศงดการอัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศวรออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น คงเหลือเพียงการอัญเชิญเทวรูปแห่รอบเทวาลัยภายในวัด หลังเสร็จพิธีบูชาในช่วงค่ำเท่านั้น * * * * * * * * * * * * * * * * * * หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบูชา หรือมาสักการะภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางวัด ดังนี้ ๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ๒. รับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าภายในวัด ๓. […]

เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

ตำนานแห่งพระพัลลาเฬศวร ที่ประดิษฐานอยู่ในเทวาลัยพัลลาเฬศวร ณ หมู่บ้านปาลี

ตำนานแห่งพระพัลลาเฬศวร ที่ประดิษฐานอยู่ในเทวาลัยพัลลาเฬศวร ณ หมู่บ้านปาลี ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าปาลี (पाली) มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่า กัลยาณะ(कल्याण – Kalyana) กับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าอินทุมตี (इन्दुमती – Indumati) ได้มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่า “พัลลาฬะ (बल्लाळ – Ballal)” แล้วในวันหนึ่งพัลลาฬะซึ่งเป็นบุตรของทั้งสองนี้ ก็ได้นำเหล่าเพื่อน ๆ ของเขานั้นไปทำการบูชาโดยใช้ก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ก้อนหนึ่ง ซึ่งพวกเขานั้นสมมุติให้เป็นองค์มูรติของพระเคณศ อีกทั้งพวกเขายังเพียรบูชาซึ่งมูรติของพระเคณศนี้จนลืมความหิวกระหายและจนไม่รู้วันรู้คืน (ไม่ยอมกลับบ้าน) ในช่วงนั้นเองผู้ปกครองของบรรดาเด็ก ๆ ทั้งหลายในหมู่บ้านก็มุ่งไปยังเรือนของกัลยาณะ และทำการต่อว่าเกี่ยวกับการนำไปของพัลลาฬะเช่นนี้ เมื่อกัลป์ยาณะโดนต่อว่าเช่นนั้น เขาก็เกิดความโกรธและรีบออกจากเรือนไปค้นหาลูกชายของเขาและบรรดาเด็ก ๆ ทั้งหลาย ครั้นเมื่อค้นเจอแล้ว กัลยาณะนี้ก็พบว่าพัลลาฬะกับเพื่อน ๆ นั้นกำลังใจจดในจอกับพระมูรติของพระคเณศอยู่ (ในนั้นกล่าวว่าพวกเด็ก ๆ ทั้งหลายกำลังได้รับฟังซึ่งคเณศปุราณะจากพระคเณศอยู่) แล้วด้วยความโกรธนั้นกัลยาณะจึงได้รีบตรงเข้าไปทำลายซึ่งซุ้มบูชาพระคเณศขนาดเล็กนั้นลง อันทำให้บรรดาเพื่อน ๆ ของพัลลาฬะนั้นพากันหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีไป ส่วนพัลลาฬะผู้ภักดีในพระคเณศยิ่งนั้นกลับยังคงนั่งบูชาพระคเณศอยู่ ณ ที่เดิม ซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้กัลยาณะนั้นโกรธยิ่งขึ้นไปอีก แล้วทำการทุบตีซึ่งบุตรของเขาอย่างหนักจนเลือดเปื้อนไปทั้งเสื้อผ้า จากนั้นกัลยาณะก็ได้นำเอาตัวของพัลลาฬะไปมัดไว้กับต้นไม้ แล้วก็มาทำลายข้าวของบูชาของพวกเด็ก ๆ และได้พยายามทำลายซึ่งก้อนหินใหญ่อันเป็นพระมูรติของพระคเณศนี้ด้วยการพยายามยกขึ้นและทุ่มลงกับพื้นให้แตก เมื่อได้ทำดังนี้แล้วกัลายณะก็เตรียมจะเดินทางกลับไปยังเรือน […]