พิธีบูชาเนื่องในงานคเณศจตุรถี – Ganesh Chaturthi

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในงานคเณศจตุรถี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. และพิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. สำหรับในปีนี้ ทางคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้ประกาศงดการอัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศวรออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น คงเหลือเพียงการอัญเชิญเทวรูปแห่รอบเทวาลัยภายในวัด หลังเสร็จพิธีบูชาในช่วงค่ำเท่านั้น * * * * * * * * * * * * * * * * * * หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบูชา หรือมาสักการะภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางวัด ดังนี้ ๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ๒. รับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าภายในวัด ๓. […]