พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี เนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAWALI) พิธีจุดประทีปบูชา

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAWALI) พิธีจุดประทีปบูชา ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดย พิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. และ พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. * * * * * * * * * * * * * * * * * * หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบูชา หรือมาสักการะภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางวัด ดังนี้ ๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ๒. รับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าภายในวัด ๓. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ […]

พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี เนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAWALI) พิธีจุดประทีปบูชา

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAWALI) พิธีจุดประทีปบูชา ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยพิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. และพิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. * * * * * * * * * * * * * * * * * * หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากท่านผู้ศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีบูชา หรือมาสักการะภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางวัด ดังนี้ ๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ๒. รับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าภายในวัด ๓. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อน-หลังจับหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ (ทางวัดมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในจุดต่างๆ […]