พระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย

กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

พระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย

กำหนดการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย วันพุธ ที่ ๑ มกราคม – วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)