ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และพระแม่มหาลักษมี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยพิธีบูชาเริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน