เทวะตำนาน

ปาวาไฏรายัน บุตรชายแห่ง อังกาลัมมัน

ปาวาไฏรายัน บุตรชายแห่ง อังกาลัมมัน (Pavadairayan The son of Ankalamman) ปาวาไฏรายัน (பாவாடைராயன் / Pavadairayan)นั้น ถือเป็น เทพท้องถิ่น หรือ เทพผู้พิทักษ์หมู่บ้าน และเทพประจำตระกูลองค์หนึ่งของชาวตมิฬ นับถือเป็นบุตรของอังกาลัมมัน ภายในวัดของพระอังกาละ ปรเมศวรี มักมีศาลของ ปาวาไฏรายันอยู่ทุกวัด ตำนานกล่าวถึงครั้งพระศิวะต้องคำสาปของพระสรัสวตี และประสบวิบากกรรมจากการตัดเศียรที่ห้าของพระพรหมา พระศิวะทรงระหกระเหินภิกขาจารไปทุกหนแห่ง จนกระทั่งมาถึงบ้านของ เปตตาณฑะวัน (பெத்தாண்டவன் / Petthandavan) โจรผู้ปล้นชิงทรัพย์มาทะนุบำรุงหมู่บ้านตน กับ เปตตาณฑัจจิ (பெத்தாண்டச்சி / Petthandacchi) ผู้ภรรยา ซึ่งกำลังทุกข์ร้อนใจจากการไม่มีบุตรสืบสกุล เมื่อสองสามีภรรยาเห็น พระโยคี มาขอภักษาหาร จึงกระทำการต้อนรับ และตระเตรียมอาหารถวายอย่างดี นางเปตตาณฑัจจิเมื่อแลเห็นพระพักตร์อันสว่างผุดผ่องของพระโยเคศวร ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ว่า ต้องเป็นเทพเทวาจำแลงตนมาโปรด จึงกล่าวถึงความทุกข์ร้อนในใจต่อพระโยเคศวร พระโยเคศวร จึงประทานผงวิภูติเป็นประซาด เมื่อทานแล้วก็จะได้บุตรสมความปรารถนา นางเปรตตาณฑัจจิเมื่อรับประซาดนั้นไม่นานก็มีครรภ์ และ ให้กำเนิดบุตรชายให้ชื่อว่า กัลวิกาตตาน […]