เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

เหตุแห่งการอวตารลงมาขององค์ภควาน

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥ คำอ่านไทยบทคาถาแรก เอเต จางศะกะลาห์ ปุงสะห์ กฤษณัสตุ (กฤษณะห์ ตุ) ภะคะวาน สฺวะยัม อินทราริ วฺยากุลัม โลกัม มฤฑะยันติ ยุเค ยุเค สำนวนอ่านออกเสียงอินเดีย เอเต จางชะกะลาฮะ ปุงสะฮะ กริชณัสตุ […]