เรื่องทั่วไป

นวารณะ มนตร์ (นวารฺณมนฺตฺร – नवार्णमन्त्र – Navarna Mantra)

นวารณะ มนตร์ (นวารฺณมนฺตฺร – नवार्णमन्त्र – Navarna Mantra) มนตร์นี้จะเป็นพืชมนตร์ของพระเทวีจามุณฑา ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 พยางค์ (โดยไม่นับคำว่า “โอม”) คือ ॐ … ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे Om … Aim Hrim Klim Chamundaye Vichche โอม […]