สวดมนต์ข้ามปี

เรียนเชิญศาสนิกชน ร่วมงานพิธี “สวดมนต์ข้ามปี” เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายทำความดี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2563 ใน วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.30 น ถึง 00.30 น ของวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ณ วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช