เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

บทโศลกสวดสาธยายถึงพระเทวี เพื่อการคุ้มครองจากพระเทวี

भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयङ्करि। करालि विकरालि च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ภีมากฺษิ ภีษเณ เทวิ สรฺวภูตภยงฺกริ। กราลิ วิกราลิ จ กาเมศฺวริ นโม(อ)สฺตุ เต॥ #คำอ่าน ภีมากษิ ภีษะเณ เทวิ สรรวะภูตะ-ภะยังกะริ กะราลิ วิกะราลิ จะ กาเมศวะริ นะโมสตุ เต #คำแปล พระนางผู้ทรงมีดวงเนตรอันน่าสะพึงกลัว พระเทวีผู้ทรงความน่าเกรงขาม พระนางผู้ทรงยังทำให้เหล่าภูตผีทั้งปวง/ทุกสรรพสิ่งต่างหวาดกลัว พระนางผู้ทรงความน่ากลัว พระนางผู้ทรงความน่าสะพึงกลัวยิ่ง (และ) ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระองค์ พระกาเมศวรี (พระนางผู้เป็นเจ้าแห่งความปรารถนา) *บทโศลกจาก ศรี กามาขยา สโตตระ โศลกที่4 ผมมักสวดโศลกดังกล่าวในยามที่ผมรู้สึกกลัว หรือ มีภัย และระลึกพระพักตร์แห่งพระแม่ในยามทรงพระอารมณ์รุนแรง หรือ พระพักตร์อันแดงกล่ำของพระแม่มุณฑกะกัณณิ แห่ง มยิลาปปูร ภาพประกอบ: […]