เกร็ดความรู้

ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า?

ในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย และเคยถามกันเข้ามา นั้นคือ คำถามที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระเป็นเจ้า หรือ เทพที่ตนสักการะบูชาอยู่ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ พระกฤษณะทรงเคยตรัสตอบไว้ด้วยพระองค์เอง ณ ทุ่งกุรุเกษตร ในยุคที่แล้ว (ทวาปรยุค) หรือ เมื่อห้าพันกว่าปีก่อน ซึ่งพระฤๅษีวยาสผู้เป็นรูปอวตารหนึ่งของพระภควานเอง ได้รวบรวมเป็นคัมภีร์ ศรีมัทภควัทคีตา หรือ คีโตปนิษัท เผยแพร่ต่อชนทั้งหลายในเวลาต่อมา ถึงหนทางในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า อันประกอบด้วยหลักปุรุษารถะ และโยคะในรูปแบบต่างๆ ในการเข้าถึงพระเป็นเจ้า อันเป็นจุดสูงสุดของชีวิต ตามหลักปุรุษารถะนั้น ในการณ์นี้ ผมจึงขอยกข้อความพระดำรัส ของพระอุตตมะ […]