เกร็ดความรู้

ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า?

ในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย และเคยถามกันเข้ามา นั้นคือ คำถามที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระเป็นเจ้า หรือ เทพที่ตนสักการะบูชาอยู่ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ พระกฤษณะทรงเคยตรัสตอบไว้ด้วยพระองค์เอง ณ ทุ่งกุรุเกษตร ในยุคที่แล้ว (ทวาปรยุค) หรือ เมื่อห้าพันกว่าปีก่อน ซึ่งพระฤๅษีวยาสผู้เป็นรูปอวตารหนึ่งของพระภควานเอง ได้รวบรวมเป็นคัมภีร์ ศรีมัทภควัทคีตา หรือ คีโตปนิษัท เผยแพร่ต่อชนทั้งหลายในเวลาต่อมา ถึงหนทางในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า อันประกอบด้วยหลักปุรุษารถะ และโยคะในรูปแบบต่างๆ ในการเข้าถึงพระเป็นเจ้า อันเป็นจุดสูงสุดของชีวิต ตามหลักปุรุษารถะนั้น ในการณ์นี้ ผมจึงขอยกข้อความพระดำรัส ของพระอุตตมะ บุรุษ ในการตอบข้อสงสัยนี้ ซึ่งผมจะยกมาเพียง โศลกเดียวในการตอบคำถามนี้ ซึ่งผมเห็นว่ามีใจความสำคัญ และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ศรัทธา และผู้ปรนนิบัติบูชาชาวไทย อันพระดำรัสแห่งพระศรีบดีนี้ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา อัธยายที่ 18 (โมกษสันยาสโยค หลักว่าด้วยการสละซึ่งเป็นหนทางแห่งโมกษะ) โศลกที่66 ดังนี้ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा […]