เกร็ดความรู้

ไนเวทยะที่ดีควรเป็นย่างไร?

ไนเวทยะ (नैवेद्य/Naivedya) หมายถึง เครื่องบัดพลี หรือ อาหารที่ปรุงขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้า โดยอาหารที่นำมาถวายเป็นไนเวทยะจะต้องเป็น อาหารสัตตวะ (Sattava diet) อาหารสัตตวะคืออะไร? สัตตวะคุณะ (सत्तवगुण/Sattava Guna) คือหนึ่งในสามคุณะ โดยสามคุณะนี้มีอยู่ในทุกสิ่ง ซึ่งประกฤติ(พระศักติ)เป็นผู้สร้าง และผู้ควบคุมคุณะทั้งสามนี้ตามปรัชญาสางขยะ (सांखय/Sankhya) ของฮินดู ซึ่งทั้งสามคุณะคือ -สัตตวะ (सत्तव/Sattava) เป็นองค์มูลฐานแห่ง ความดีงาม,ความสุข,ความพึงพอใจ,ความสงบ,ความบริสุทธิ์ และความเจิดจ้าของแสงสว่าง สีของสัตตวะคือ สีขาว เทพผู้ควบคุมคุณนี้คือ พระพรหมา และพระสรัสวตี -รชัส (रजस्/Rajas) เป็นองค์มูลฐานแห่ง ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความรวดเร็ว,ความกระวนกระวาย สีของรชัสคือ สีแดง เทพผู้ควบคุมคุณนี้คือ พระวิษณุ และพระลักษมี -ตมัส (तमस्/Tamas) เป็นองค์มูลฐานแห่ง ความเศร้าหมอง,ความหดหู่,ความสับสน,ความโง่เขลา,ความเฉื่อยชา,ความมืดมน และการทำลายล้าง สีของตมัสคือ สีดำ เทพผู้ควบคุมคุณนี้คือ พระศิวะ และพระกาลี โดยคุณะเหล่านี้จะเป็นตัวควบคุมความเป็นในจักรวาล อันเป็นองค์ประกอบของประกฤติ (ธรรมชาติ) ไม่ว่าจะ การสร้าง,การเกิดขึ้น,การมีอยู่,การทำนุบำรุง,การรักษา,ความตาย […]