เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

ความลับแห่งการอุบัติขึ้นของชคัทคุรุ ศังกร

ชคัทคุรุ ศังกร ชนมะ รหัสยะ

เมื่อ 1,322 ปีก่อน เมื่อครั้นศีลธรรมเสื่อมลง อีกทั้งคัมภีร์และหลักคำสอนทางศาสนาต่างๆถูกบิดเบือน เหล่าเศราตะพราหมณ์ (พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในศรุติ คือพระเวท และอุปนิษัท หรือเวทานตะ อันเป็นคัมภีร์ชั้นต้น) และสมารตะพราหมณ์ (พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์สมฤติ คือ ปุราณะ และวรรณกรรมทางศาสนาต่างๆ อันเป็นคัมภีร์ชั้นรอง) ต่างเสื่อมโทรมลง เหล่าลัทธินอกระบบไวทิกะเจริญขึ้น เหล่าทวยเทพ แลฤๅษีมุนี ต่างพากันเข้าเฝ้ากราบทูลความแก่ พระศรีทักษิณามูรติ (श्री दक्षिणामूर्ति/Shri Dakshinamurti) อันทรงเป็นรูปปรากฏแห่งองค์พระศิวศังกร ในฐานะปรมคุรุ (บรมครู) อีกทั้งอาราธนาให้เสด็จอวตารลงไปเพื่อฟื้นฟูธรรมะ และจารีตต่างๆ
พระองค์ทรงตอบรับคำอาราธนานั้น ขณะเดียวกัน ในภูโลก (พื้นพิภพที่เราอาศัยอยู่) ณ หมูบ้านกลาฑี แคว้นเจระ (ปัจจุบันคือ รัฐเกรละ) มีสองสามี ภรรยาใวรรณะพราหมณ์นัมบูติรี(นัมบูติรี เป็นวรรณะพราหมณ์ของชาวมลยาลิ)คู่หนึ่ง นามว่า ศิวคุรุ (शिवगुरु/ശിവഗുരു/Shivaguru) และ อารยามพา (आर्याम्बा/ആര്യാംബാ/Aryamba) เป็นผู้ภักดียิ่งต่อพระศังกร ดำรงตนอยู่อย่างสมถะ แต่พวกท่านกำลังทุกข์ใจอยู่กับการไร้ซึ่งบุตรสืบทอดสกุล จึงทำการภาวนาขอต่อพระวฏักกุนาถ (ശ്രീ വടക്കുനാഥ/Shri Vadakkunatha) หรือ พระศิวะ แห่ง มโหทยปุรัม (ชื่อเมือง ตฤศศูร ในสมัยนั้น)(เป็นหนึ่งในเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในเกรละ) โดยทั้งสองได้กระทำการบูชา และภาวนาต่อพระวฏักกุนาถ ถึง48วันด้วยกัน และในคืนหนึ่งพระศิวะได้ทรงเสด็จมาในนิมิตของศิวคุรุ ทรงตรัสว่า จักประทานบุตรแก่ทั้งสอง โดยให้เลือกระหว่างบุตรที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่อายุสั้น กับ บุตรที่เป็นดังปุถุชนทั่วไป ศิวคุรุได้ทูลตอบแก่พระศิวะไปว่า ตนนั้นปรารถนาบุตรที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่อายุสั้นนั้น พระอาศุโตษทรงพึงพอพระทัยต่อคำขอนั้นและประทานให้ตามประสงค์แล้วอันตรธานหายไปจากนิมิตนั้น บัดนั้นแล พระทักษิณามูรติ จึงอวตารมาในครรภ์ของอารยามพา และถือกำเนิดอุบัติขึ้นในปัญจมี ศุกลปักษ์ เดือนไวศาขะ (ขึ้น5คำ เดือน2 ตามปฏิทินฮินดู) ในยามเที่ยงวัน เมื่อดาวนักษัตรอนุราธาปรากฏขึ้นในยามนั้น

กุมารนั้นได้นามว่า ศังกระ (शङ्कर/ശങ്കര/Shankara) อันเป็นนามหนึ่งของพระศิวะ หมายถึง ผู้เป็นมงคล,ผู้กระทำซึ่งความเจริญรุ่งเรือง,ผู้มีความกรุณา เป็นเด็กที่พัฒนาและเรียนรู้ได้เร็ว ศิวคุรุมีควาปรารถที่จักทำพิธีอุปนยนะ (พิธีเริ่มการศึกษา) ให้แก่กุมารศังกระเมื่อกุมารนั้นมีอายุ5ปี แต่ในปีที่3 ศิวคุรุก็ได้ละสังขารไป มีเพียงอารยามพา ผู้ทำการเลี้ยงดูและสั่งสอนกุมารศังกระ ผู้มีอนาคตเป็นสันยาสี นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในโลก เป็นมหาบุรุษผู้ได้รับการสรรเสริญเป็นชคัต คุรุ (ครูของโลก/ครูของปวงชน)
และนี้แลคือเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับการกำเนิดขึ้น ของ มหาบุรุษแห่งยุค ชคัทคุรุ ศรี อาทิ ศังกราจารย์.