เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

บทโศลกสวดสาธยายถึงพระเทวี เพื่อการคุ้มครองจากพระเทวี

भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयङ्करि।
करालि विकरालि च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥
ภีมากฺษิ ภีษเณ เทวิ สรฺวภูตภยงฺกริ।
กราลิ วิกราลิ จ กาเมศฺวริ นโม(อ)สฺตุ เต॥
#คำอ่าน
ภีมากษิ ภีษะเณ เทวิ สรรวะภูตะ-ภะยังกะริ
กะราลิ วิกะราลิ จะ กาเมศวะริ นะโมสตุ เต
#คำแปล
พระนางผู้ทรงมีดวงเนตรอันน่าสะพึงกลัว พระเทวีผู้ทรงความน่าเกรงขาม พระนางผู้ทรงยังทำให้เหล่าภูตผีทั้งปวง/ทุกสรรพสิ่งต่างหวาดกลัว
พระนางผู้ทรงความน่ากลัว พระนางผู้ทรงความน่าสะพึงกลัวยิ่ง (และ) ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระองค์ พระกาเมศวรี (พระนางผู้เป็นเจ้าแห่งความปรารถนา)
*บทโศลกจาก ศรี กามาขยา สโตตระ โศลกที่4
ผมมักสวดโศลกดังกล่าวในยามที่ผมรู้สึกกลัว หรือ มีภัย และระลึกพระพักตร์แห่งพระแม่ในยามทรงพระอารมณ์รุนแรง หรือ พระพักตร์อันแดงกล่ำของพระแม่มุณฑกะกัณณิ แห่ง มยิลาปปูร
ภาพประกอบ: พระศรีอาทิ กามากษี
แปลเรียบเรียงโดย มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(นายกิตติกร อินทรักษา)