เกร็ดความรู้

บูชาพระแม่กาลีได้ไหม?

คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิยมและมักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้เริ่มมีจิตศรัทธา เริ่มมาปรนนิบัติบูชาใหม่ๆ พร้อมกับคำถามว่า พระกาลีบูชาในเคหสถานได้หรือไม่? ซึ่งคำตอบที่ออกมาจากกลุ่มผู้ศรัทธานั้นมีหลากหลายมาก บ้างว่าได้ บ้างว่าไม่ได้ บ้างว่า อย่าได้แคร์ ในวันนี้ผมจึงมีความประสงค์จะมาตอบข้อสงสัยในเรื่องนี้ ตรงนี้ผมขอกล่าวว่า พระกาลีเราสามารถบูชาได้ครับ ในส่วนนี้ผมต้องกล่าวไว้เลยว่า อันที่จริงพระกาลีมีสองภาวะ หรือสองรูปแบบ คือ เสามฺยะ กาลี (सौम्य काली/Soumya Kali) และ อุคระ กาลี (उग्रकाली/Ugra Kali) เสามฺยะ นั้นหมายถึง สง่างาม,อ่อนโยน และ อุคระนั้นหมายถึง ดุร้าย,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าสยดสยอง,โกรธแค้น,รุนแรง ที่เรา(ควร)บูชากันนั้นจึงเป็น เสามฺยะ กาลี หรือ กาลีผู้ทรงความงดงาม อ่อนโยน เปี่ยมด้วยความการุณย์แห่งมารดา ซึ่งเราสามารถปรนนิบัติบูชาได้ดังเช่นเทพ-เทวีองค์อื่นๆ และสามารถทำการปรนนิบัติบูชาได้ในเคหสถาน โดยรูปเคารพของพระเทวีจักต้องแสดงถึง เสามฺยะ หรือ ความงาม แลความอ่อนโยน ความเมตตาการุณย์ ไม่ดุร้ายจนเกินไป หรือ น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนนางปีศาจ นางรากษสใดๆ อีกทั้งควรได้รับการปรนนิบัติบูชาด้วยภักติ และอหิงสา ไนเวทยะ หรือ […]