เทวะตำนาน

พระศรีเทวี กรุมาริ แห่ง ติรุเวรกาฑุ

พระศรีเทวี กรุมาริ แห่ง ติรุเวรกาฑุ (Shree Devi Karumari of Thiruverkadu) พระกรุมาริอัมมันถือเป็นเจ้าแม่ท้องถิ่นอีกองค์หนึ่งของชาวตมิฬที่ลือนามในความศักดิ์สิทธิ์ และมีตำนานที่โดดเด่นและเป็นที่สักการะบูชาอย่างแพร่หลาย โดยตำนานกล่าวว่า พระกรุมาริทรงมีรูปเป็นกาฬะสรรปะ หรือ กรุปปุ นาคัม หมายถึงพญาอสรพิษสีดำ (คำว่า กรุ ก็มาจากคำว่า กรุปปุ อันหมายถึง สีดำ หรือ ผิวดำนี้เอง) ในจอมปลวก ซึ่งเป็นเครพศรัทธาของชาวบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งทรงไปในนิมิตของพระสาวก ทรงตรัสบอกให้พระสาวกสร้างเทวาลัยขึ้นในตำแหน่งของจอมปลวกนั้น วันต่อมาชาวบ้านได้พบองค์สยมภูของพระเทวีปรากฏขึ้นที่จอมปลวกดังกล่าว (กล่าวกันว่าเป็นองค์พระพักตร์) ชาวบ้านจึงได้สร้างเทวสถานขึ้นถวาย และประดิษฐานพระเทวปฏิมาพระเทวีเต็มองค์คู่กับพระพักตร์องค์สยมภู โดยองค์พระพักตร์แสดงถึง โฆระรูป หรือ อุคระรูป (รูปอันน่าสะพรึงกลัว) ส่วนพระพักตร์ขององค์พระปฏิมาทั้งองค์ที่ปฏิสถานเคียงคู่กันทรงแสดงถึง ศานตรูป หรือ ภาวะสงบ ซึ่งตำนานนี้สอดคล้องกับความเชื่อ นาคะยักษี ของทางเกรละ หากแต่ความเชื่อนี้ของทางเกรละมีความท้องถิ่นสูงมาก ในขณะที่พระกรุมาริ ทรงมีความเชื่อผนวกเป็นอวตารของพระศักติ อ้างอิง https://temple.dinamalar.com/en/New_en.php?id=17 อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า พระกรุมาริ ทรงเป็นอวตารของพระอัมพิกา ทรงเป็นศิวทูตี (ทูตของพระศิวะ) เพื่อปราบยุคเข็ญ […]