เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

108 Names of Divine Mother Meenakshi (1-10)

॥श्रीमीनाक्षी नामावली॥ ॐ मातङ्ग्यै नमः ॐ विजयायै नमः ॐ श्यामायायै नमः ॐ सचिवेश्यै नमः ॐ शुकप्रियायै नमः ॐ नीपप्रियायै नमः ॐ कदम्बेश्यै नमः ॐ मदकुर्णितलोचनायै नमः ॐ भक्तानुरक्तायै नमः ॐ मन्त्राश्यै नमः ॥ ஶ்ரீமீனாக்ஷீ நாமாவளி ॥ ஓம் மாதங்க்யை நம: ஓம் விஜயாயை நம: ஓம் ஶ்(ச்)யாமாயாயை நம: ஓம் ஸசிவேஶ்(ச்)யை நம: ஓம் ஶு(சு)கப்ரியாயை நம: ஓம் நீபப்ரியாயை நம: ஓம் […]