เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

108 Names of Divine Mother Meenakshi (1-10)

॥श्रीमीनाक्षी नामावली॥

ॐ मातङ्ग्यै नमः

ॐ विजयायै नमः

ॐ श्यामायायै नमः

ॐ सचिवेश्यै नमः

ॐ शुकप्रियायै नमः

ॐ नीपप्रियायै नमः

ॐ कदम्बेश्यै नमः

ॐ मदकुर्णितलोचनायै नमः

ॐ भक्तानुरक्तायै नमः

ॐ मन्त्राश्यै नमः

॥ ஶ்ரீமீனாக்ஷீ நாமாவளி ॥

ஓம் மாதங்க்யை நம:

ஓம் விஜயாயை நம:

ஓம் ஶ்(ச்)யாமாயாயை நம:

ஓம் ஸசிவேஶ்(ச்)யை நம:

ஓம் ஶு(சு)கப்ரியாயை நம:

ஓம் நீபப்ரியாயை நம:

ஓம் கதம்பேஶ்(ச்)யை நம:

ஓம் மதகுர்ணிதலோசனாயை நம:

ஓம் பக்தானுரக்தாயை நம:

ஓம் மந்த்ராஶ்(ச்)யை நம:

॥ ശ്രീ മീനാക്ഷീ നാമാവലീ ॥

ഓം മാതങ്ഗ്യൈ നമഃ

ഓം വിജയായൈ നമഃ

ഓം ശ്യാമായായൈ നമഃ

ഓം സചിവേശ്യൈ നമഃ

ഓം ശുകപ്രിയായൈ നമഃ

ഓം നീപപ്രിയായൈ നമഃ

ഓം കദമ്ബേശ്യൈ നമഃ

ഓം മദകുര്ണിതലോചനായൈ നമഃ

ഓം ഭക്താനുരക്തായൈ നമഃ

ഓം മന്ത്രാശ്യൈ നമഃ

॥ శ్రీ మీనాక్షీ నామావలీ॥

ఓం మాతఙ్గ్యై నమః

ఓం విజయాయై నమః

ఓం శ్యామాయాయై నమః

ఓం సచివేశ్యై నమః

ఓం శుకప్రియాయై నమః

ఓం నీపప్రియాయై నమః

ఓం కటమ్బేశ్యై నమః

ఓం మటకుర్ణితలోచనాయై నమః

ఓం భక్తానురక్తాయై నమః

ఓం మన్త్రాశ్యై నమః

॥ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಮಾತಙ್ಗಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಸಚಿವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಶುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಕಟಮ್ಬೇಶ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮಟಕುರ್ತಣಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾಶ್ಯೈ ನಮಃ

॥ Shree Meenakshi Namavali ॥

OM Matangyai Namah

OM Vijayayai Namah

OM Shyamayayai Namah

OM Sachiveshyai Namah

OM Shukapriyayai Namah

OM Neepapriyayai Namah

OM Kadambeshyai Namah

OM Madakurnitalochanayai Namah

OM Bhaktanuraktayai Namah

OM Mantrashyai Namah

(meaning in English)

OM (Pranava Mantra) salutations to Matangi (she who is dauther of sage Matanga)

OM salutations to Vijaya (she who is Victorious )

OM salutations to Shyamaya (she who have a dark skin)

OM salutations to Sachiveshi (she who is reaches the truth)

OM salutations to Shukapriya (she who like a Parrot)

OM salutations to Neepapriya (she who like Kadamba tree)

OM salutations to Kadambeshi (she who lives in Kadamba forest)

OM salutations to Madakurtanilochana (she who eyes intoxicated with love)

OM salutations to Bhaktanurakta (she who is beloved of Devotees)

OM Salutations to Mantrashi ( she who dwells upon Mantra)

॥ ศฺรีมีนากฺษี นามาวลี॥

โอํ มาตงฺคฺไย นมะ

โอํ วิชยาไย นมะ

โอํ ศฺยามายาไย นมะ

โอํ สจิเวศฺไย นมะ

โอํ ศุกปฺริยาไย นมะ

โอํ นีปปฺริยาไย นมะ

โอํ กทมฺเพศฺไย นมะ

โอํ มทกุรฺตณิโลจนาไย นมะ

โอํ ภกฺตานุรกฺตาไย นมะ

โอํ มนฺตฺราศฺไย นมะ

(คำอ่าน)

โอม มาตังคไย นะมะห์

โอม วิชะยาไย นะมะห์

โอม ศยามายาไย นะมะห์

โอม สจิเวศไย นะมะห์

โอม ศุกปริยาไย นะมะห์

โอม นีปะปริยาไย นะมะห์

โอม กทัมเพศไย นะมะห์

โอม มะทะกุรตะณิโลจะนาไย นะมะห์

โอม ภักตานุรักตาไย นะมะห์

โอม มันตราศไย นะมะห์

แปลความ

โอม (ปราณะวะมนตระ มนตร์ซึ่งมาจากลมปราณ) ความนอบน้อมมีแก่ พระมาตังคี (พระนางผู้เป็นธิดาแห่งมาตังคะมุนี)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระวิชยา (เทวี)(พระนางผู้มีชัย)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระศยามายา (พระนางผู้มีผิวพรรณอันคล้ำ)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระสจิเวศี (พระนางผู้เข้าถึงความจริง)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระศุกปริยา (พระนางผู้โปรดปรานนกแก้ว)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระนีปะปริยา (พระนางผู้โปรปรานกระทุ่ม)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระกทัมเพศี (พระนางผู้สถิตในป่ากระทุ่ม)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระมทกุรตะณิโลจนา (พระนางผู้มีดวงเนตรเคลิบเคลิ้มไปด้วยความมัวเมาแห่งรสแห่งรัก)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระภักตานุรักตา (พระนางผู้เป็นที่รักของผู้ภักดี)

โอม ความนอบน้อมมีแก่ พระมนตราศี (พระนางผู้สถิตในมนตระ)